Pozovite korisnički servis na: 061 236 2295, 069 358 2233 5% popusta odobravamo na upit preko mejla

Kreditiranje

Pin it

Kredit za energetsku efikasnost:
Banca Intesa ad Beograd i Fond „The Green For Growth Fund“ (GGF) potpisali su Ugovor o kreditnoj liniji za podršku unapređenja energetske efikasnosti. Pod energetski efikasnim uredjajem smatra se onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Stanovništvu se na taj način omogućava da ostvari značajne uštede primarne energije, utičući tako na sopstveni kvalitet stanovanja i doprinoseći zaštiti životne okoline.
Ovi krediti su namenjeni svim fizičkim licima i služe za finansiranje izvođenja radova i nabavku opreme kojima će se unaprediti energetska efikasnost objekata, pri čemu mora da se ostvari minimalna ušteda od 20%

Sredstva se mogu iskoristiti za sledeće namene:

Zamenu sistema grejanja (zamena starih sistema grejanja modernim sistemima i klasičnih kotlova sistema centralnog grejanja modernim i efikasnijim kondenzacionim kotlovima)
Ugradnju termalno solarnih sistema za toplu sanitarnu vodu

Zamenu konvencionalnog sistema grejanja toplotnom pumpom

Izolaciju spoljnih zidova i krovova (termoizolacija)

Zamenu spoljnih vrata i prozora (ugradnja prozora sa dvostrukim staklima i ugradnja predizolovanih vrata)

Ugradnju termostatskih ventila na radijatorima (umesto ručno regulisanih ventila)

Zamenu pumpi za centralno grejanje novim elektronski regulisanim pumpama (umesto pumpi koje rade bez elektronske regulacije)

Na raspolaganju su vam 2 modela kredita za energetsku efikasnost:

Više možete pročitati na zvaničnoj stranici Banca Intesa

Log In or Create an account

Cart